Informatie over de Haagse Modelboot Club - HMBC


Route naar clublokaal Schependreef  |  Route naar vaarvijver en clublokaal Madestein
De Haagse Modelboot Club (HMBC) werd opgericht in juli 1969 en is daarmee een van de oudste plaatselijke scheepsmodelbouw clubs in Nederland.De belangrijkste doelstellingen zijn:
  • Uitwisseling van kennis over de scheepsmodelbouw en alles wat daarmee samenhangt, tussen leden onderling en de gelijkgerichte verenigingen onderling.
  • Het propageren van deze vorm van vrije tijdsbesteding onder leden en niet-leden door o.a. het organiseren van demonstraties, wedstrijden, tentoonstellingen e.d.
  • Het zoeken naar, verkrijgen en behouden van geschikte vaarwaters.
  • Het helpen van beginnende modelbouwers in het algemeen.
Iedereen, ongeacht de leeftijd, met of (nog) zonder boot (zeiljacht, plezierjacht, sleepboot, slagschip, tanker, speedboot, hydroplane, enz., enz.) kan lid worden van de vereniging. Ook donateurs zijn van harte welkom.

De vereniging telt momenteel ongeveer 90 leden, die regelmatig bijeenkomen op clubavonden en aan de waterkant.

Binnen de vereniging worden diverse takken van scheepsmodelbouw - en sport beoefend:

  • Zo hebben wij enkele leden, die statische scheepsmodellen bouwen.
  • De grootste groep bouwt varende, radiobestuurde scheepsmodellen.
  • Dan hebben we ook nog een grote groep die varen met radiobestuurde zeiljachten.
  • Een kleine groep houdt zich bezig met radiobestuurde speedboten en hydroplanes.
Het HMBC-clublokaal is gevestigd aan de Schependreef 18 te Den Haag. U bent elke woensdagavond vanaf half acht welkom in ons clublokaal. In de maanden april t/m september worden de clubavonden op woensdagavond in het clublokaal aan Madestein gehouden.
Elke maandagochtend is het clublokaal aan de Schependreef van 10 tot 12 uur ook geopend. We hebben een uitgebreid assortiment nationale en internationale modelbouwtijdschriften ter inzage.

Gedurende het hele jaar wordt er elke zondagochtend bij goed weer gevaren met zeilboten en/of schaalmodellen op de vijver Madestein, nabij Restaurant Madestein, Madepolderweg 100, Den Haag.

Daarnaast worden wij regelmatig uitgenodigd voor deelname aan vaardemonstraties of tentoonstellingen. Zie hiervoor ook ons aktiviteiten overzicht. Wij hebben ook een transporteerbaar vaarbassin van 5 bij 8 meter beschikbaar.
Meer informatie over onze aktiviteiten staat vermeld in ons clubblad "De Roerganger", dat minimaal 4 keer per jaar verschijnt.

De vereniging is aangesloten bij de landelijke Algemene Nederlandse Scheepsmodelbouw Federatie - ANSF en de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers- NVM.

Member of International List of Scale Model Related Web Sites

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie 2021 bedraagt € 45,- . Juniorleden (t/m 18 jaar) betalen € 22,50. Nieuwe leden betalen eenmalig € 2,50 inschrijfgeld.

Hoe word ik lid?

U kunt een formulier invullen om lid te worden of om meer informatie aan te vragen.

Waar vind ik de Schependreef 18 in Den Haag?

Wij hebben voor U een routebeschrijving gemaakt.

Waar vind ik Madestein in Den Haag?

De vaarvijver Madestein ligt aan de rand van Den Haag tegenover restaurant 'Madestein. Zie plattegrond.

Heeft U belangstelling?

Kom dan gerust eens vrijblijvend op een clubavond langs.U kunt ook een kaartje sturen naar het postadres van de HMBC:

De Look 23, 2635 GE Den Hoorn ZH.

Of stuur een mailtje naar de Haagse Modelboot Club

Bestuurssamenstelling :

Voorzitter : Dennis van Dartel.

Vice-voorzitter : Robin Draaijer.

Secretaris/penningmeester : André Ros , tel . 015-2621524.

2e penningmeester : Arie den Dulk.

Bestuurslid : Jorisjan Priem.

Clublokalen:

Schependreef 18 , 2542 NX Den Haag.
Sleutelbeheerder: tel.015-2621524.

Madepolderweg 98, 2553 EG Den Haag.
Sleutelbeheerder: tel.0174-242039.

Postadres:

De Look 23 , 2635 GE Den Hoorn ZH.

Terug naar het begin.

Laatste update : 1 januari 2021.
Copyright © 1998 - 2021 HMBC